ThS. NGUYỄN QUANG BÌNH(*)

(*) Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tóm tắt: Nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vừa là nguyên nhân, vừa là bài học có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc. Trên cơ sở làm rõ nội dung nhân tố chính trị – tinh thần trong chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, bài viết đề xuất một số biện pháp chính nhằm tiếp tục phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: chính trị – tinh thần; Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không; phát huy

1. Đặt vấn đề
Cách đây 50 năm, Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Quân và dân Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch phòng không quy mô lớn chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B.52 chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại. Chiến thắng của sự kiện này có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến thắng của đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, trong đó sức mạnh chính trị – tinh thần giữ vai trò quyết định.
2. Nhân tố chính trị – tinh thần trong chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”
Tháng 12/1972, sau khi đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường không vào miền Bắc nước ta, trọng điểm là Hà Nội, Hải Phòng với tên gọi “Linebacker II” nhằm “đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá”, đánh phá, hủy diệt tiềm lực kinh tế, quốc phòng miền Bắc, gây sức ép buộc ta phải chấp nhận ký Hiệp định Paris theo các điều khoản có lợi cho Mỹ. Đây là cuộc tập kích bằng đường không với sự huy động lực lượng lớn nhất của Mỹ kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, với hầu hết số máy bay ném bom chiến lược B.52 hiện có được mệnh danh là “siêu pháo đài bay” của không lực Mỹ, cùng hàng trăm máy bay chiến thuật và nhiều tàu sân bay, tàu chiến hiện đại. Nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch và sự chủ động về chiến lược, với sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, trong 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” lẫy lừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, “siêu pháo đài bay” B.52 bị thảm bại, không quân Mỹ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tổng thống Mỹ R.Nixon phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc; chấp nhận các điều khoản của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Có nhiều nhân tố làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vang dội, trong đó chính trị – tinh thần Việt Nam là nhân tố cốt lõi, được biểu hiện trên những nội dung chính sau đây:
Thứ nhất, nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc bén của Đảng. Trên cơ sở nắm bắt quy luật khách quan, với tư duy chính trị, quân sự độc đáo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra âm mưu, thủ đoạn thâm độc của đế quốc Mỹ ngay từ đầu năm 1960 và dự báo: “Sớm muộn gì rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống này càng sớm càng tốt, để có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị,… Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”(1). Quân ủy Trung ương đã kịp thời chỉ thị cho bộ đội phòng không – không quân và các quân khu sẵn sàng đối phó với khả năng Mỹ cho không quân, kể cả không quân chiến lược đánh phá trở lại miền Bắc. Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã tập trung củng cố về tổ chức, lực lượng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Quân và dân ta bước vào cuộc chiến đấu với tư thế chủ động, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, vững vàng về chính trị, tư tưởng và tâm lý. Khẳng định sức mạnh vô địch của nghệ thuật lãnh đạo kết hợp chiến tranh nhân dân với khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo và phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng; được vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, ý chí quyết đánh và đánh thắng kẻ thù xâm lược.
Thứ hai, nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh, ý chí và trí thông minh, sáng tạo, nỗ lực phi thường của quân và dân ta. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần khơi dậy lòng tự tôn, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Xây dựng lòng trung thành tuyệt đối vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, niềm tin tất thắng vào cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc, hình thành bản lĩnh vững vàng, không hoảng sợ trước sức mạnh vũ khí, trang bị của Mỹ. Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”(2), với sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, dám chấp nhận gian khổ, thiếu thốn, sẵn sàng hy sinh xương máu, tạo nên sức mạnh vô địch để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Quân và dân nhận thức đúng đắn âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ, tính chất gay go, ác liệt của cuộc đối đầu lịch sử, củng cố ý chí quyết tâm chiến đấu, khắc phục mọi biểu hiện dao động, thiếu lòng tin. Đó là ưu thế của những người chiến đấu vì mục tiêu chính nghĩa và lý tưởng cao cả, quyết giành độc lập dân tộc, hòa bình cho Tổ quốc trước đội quân xâm lược, phi nghĩa. Đúng như V.I.Lênin từng khẳng định “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”(3).
Thứ ba, nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là ý chí dám đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của dân tộc ta. Quân và dân ta, nòng cốt là bộ đội phòng không – không quân đã chủ động dân chủ bàn bạc, nghiên cứu, tìm ra cách đánh B.52 để huấn luyện, thống nhất các phương án tác chiến; điều chỉnh lực lượng, bổ sung khí tài, xây dựng thế trận. “Dù đế quốc Mỹ có lắm súng, nhiều tiền. Dù chúng có B.57, B.52, hay “bê” gì đi chăng nữa ta cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ chứ nhiều hơn nữa ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng”(4). Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận phòng không nhân dân, tạo nên hệ thống hỏa lực phòng không rộng khắp. Sau 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không chủ yếu bằng B.52 của đế quốc Mỹ, giáng đòn quyết định vào cố gắng cuối cùng của Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Paris về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”, tạo ra bước ngoặt lịch sử làm tiền đề đi đến thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thứ tư, nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của anh em bạn bè và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc tập kích chiến lược bằng đường không vào miền Bắc Việt Nam của đế quốc Mỹ bị phản đối mạnh mẽ trên khắp thế giới. Nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới hết sức ủng hộ, đứng về phía Việt Nam, lên án các cuộc ném bom phi nghĩa của đế quốc Mỹ. Các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc, Cu Ba và bạn bè trên thế giới đều thể hiện sự bất bình trước những cuộc không kích của không quân Mỹ vào miền Bắc Việt Nam. Trên các diễn đàn quốc tế, Liên Xô thường xuyên nêu lên và ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam; chi viện kịp thời vũ khí, tích cực giúp Việt Nam đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự có thể khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí hiện đại, cử chuyên gia sang giúp đỡ bộ đội Việt Nam về mặt kỹ thuật. Trung Quốc giúp Việt Nam nhiều vũ khí, trang bị từ đầu cuộc kháng chiến tiếp tục phát huy tác dụng trên các chiến trường. Ở nhiều nước phương Tây, chính phủ và báo chí cũng lên tiếng chỉ trích hành động của đế quốc Mỹ. Tòa án lương tri quốc tế được lập ra để xét xử các tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ tại Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ nhân loại yêu chuộng hòa bình phản đối cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ, cỗ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Ngay chính tại nước Mỹ, nhân dân Mỹ tiến bộ tích cực phản đối, đòi chính phủ chấm dứt ném bom không điều kiện ở miền Bắc Việt Nam.
3. Giải pháp phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh của nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị , để “Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn”(5), hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hiện nay, trên thế giới, tình hình diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn, làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế”(6). Kết quả của hơn 35 năm đổi mới, “chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới… Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(7). Tuy nhiên, “Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn và sẽ phải thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới do tác động của đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây ra”(8). Trong khi đó, “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn lớn”(9). Do đó, đất nước cần có sự phát triển bứt phá hơn nữa, nhằm tiếp tục khẳng định xu thế vận động phát triển của đất nước. Để phát huy nhân tố chính trị – tinh thần trong Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cơ bản sau đây:
Một là, giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối chính trị góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của các tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.
“Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”(10). Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước về thể chế hoá, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời, coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đổi mới tổ chức, bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc
Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ra sức phát huy tốt các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam”(11). Khuyến khích nhân dân chủ động, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực và tài năng của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, tạo động lực trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp. Tạo mọi điều kiện để mỗi người dân được phát triển toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ. 
Chú trọng thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao hơn nữa lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện có hiệu quả, thực chất Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục một số biểu hiện dân chủ hình thức; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa.
Ba là, phát huy tối đa nhân tố con người, đặt con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển
Xây dựng các cơ chế, chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hoà giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. “Bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài”(12). Nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học – công nghệ. “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam”(13).
Chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”(14). Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc.
Bốn là, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đất nước
“Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh,… là quan trọng nhất”(15). Phát huy giá trị, thế mạnh của hệ thống các nguồn lực trong nước, nhất là những điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, dân cư và lao động, hệ thống kết cấu hạ tầng, đường lối và chính sách,… Các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng triển khai có hệ thống, bài bản, liên tục và hiệu quả cao, sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. “Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”(16). Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ. Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. “Ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”(17).
“Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”(18). Khuyến khích tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, từ đó, có hành động hiệu quả để “bắt kịp, tiến cùng và vượt lên”, chọn được con đường đi đúng nhất, ngắn nhất để tăng tốc phát triển. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”(19). Thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia – dân tộc, bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền quốc gia. Gắn kết chặt chẽ quá trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với việc nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội; đổi mới, hoàn thiện thể chế trong nước, nâng cao năng lực tự chủ, cạnh tranh và khả năng thích ứng của đất nước. Chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị – kinh tế quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại đã ký kết. Mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.
4. Kết luận
Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta trong thế kỷ XX, viết tiếp trang sử vẻ vang của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước trong thời đại mới. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, để lại nhiều bài học quý, nhất là bài học về phát huy nhân tố chính trị – tinh thần. Đây vừa là nguyên nhân, vừa là kinh nghiệm có giá trị thực tiễn xuyên suốt, rất cần được tiếp tục vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

———————————————–

(1) Hồ Chí Minh – Biên niên những sự kiện và tư liệu về quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 1990, tr.204
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.131
(3) V.I.Lênin, Toàn tập, t.41, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.147
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.14, Sđd, tr.574
(5) Nguyễn Phú Trọng, Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tr.7
(6), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) và (19) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.105, 107-108, 108, 34-35, 110, 110, 136-137, 116, 110, 110, 110, 162 và 110
(7) Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.34

(Tạp chí Khoa học Chính trị Số 10_2022)